Voorgevel Nieuw En Klunder 1600

Huisregels


Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om onaangename verrassingen zo veel mogelijk te voorkomen, hebben we  onze belangrijkste huisregels op een rijtje gezet.

Legitimatie
Bij een aantal voorstellingen/concerten wordt korting verleend aan Stipkaarthouders, 65-plussers en houders van een CJP of studentenkaart. Bij toegang tot de zaal zal de bezoeker incidenteel worden gevraagd om de kaart/pas te tonen of (bij 65-plussers) zich te legitimeren.

Laatkomers
Het na aanvang van de voorstelling toelaten van bezoekers is storend voor spelers en publiek, daarom geldt de huisregel: na aanvang geen toegang. Wij vragen je begrip hiervoor. Als er tijdens een voorstelling een pauze is, kun je in de pauze je plaatsen in de zaal innemen. Indien je te laat arriveert, kun je geen aanspraak maken op een vergoeding van de (niet gebruikte) toegangsbewijzen.

Fotograferen / mobiele telefoons
Het is tijdens de voorstellingen niet toegestaan foto-, film- of geluidsopnamen te maken. Wij moeten je er bovendien op wijzen dat het verboden is je mobiele telefoon aan te laten staan. Het belsignaal van je telefoon is zeer storend voor de acteurs, musici en je medebezoekers. Wanneer je per se bereikbaar moet blijven, dan kun je dit doorgeven aan de gastheer of gastvrouw.

Verkoop via derden
Als je toegangskaarten voor TAQA Theater De Vest koopt via derden (dus niet bij theater of een ander erkend voorverkoopadres zoals de Nationale Theaterkassa, ANWB, Eventim), wees je dan bewust van het volgende:

De gekochte kaarten kunnen aan meerdere mensen doorverkocht zijn, waardoor niet alleen jij maar ook andere mensen bij de voorstelling op dezelfde stoelen plaats willen nemen. Een ander risico dat doorverkoop met zich meebrengt, is dat als een voorstelling door omstandigheden moet worden verplaatst of afgelast en wij de uiteindelijke bezitter van de toegangskaarten niet kunnen bereiken (omdat wij niet weten wie dit is). Toegangsgeld kan alleen worden vergoed aan de klant die in het kaartverkoopsysteem van het theater staat vermeld als de eigenaar van de kaarten, en dan alleen op vertoon van die kaarten.

Ter informatie: artikel 2.4 van de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en concertdirecties:
"Toegangsbewijzen blijven eigendom van het Theater, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen via het Theater of van erkende voorverkoopadressen." Andere websites zoals Toptickets, TheatersinNederand, Marktplaats en E-Bay worden niet erkend als voorverkoopadres.

Klik hier voor de volledige tekst van de Algemene Bezoekersvoorwaarden.

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]