TAQA Theater De Vest is een algemeen nut beogende instelling, een zogeheten ANBI. Deze status levert fiscale voordelen op bij schenking aan het theater.

Per 1 januari 2014 heeft TAQA Theater De Vest een culturele ANBI-status. Hierdoor kunt u 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Bijzonder pluspunt is dat een theater met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeft te betalen. Dit betekent dat uw volledige gift ten goede komt aan cultuur.

Meer informatie over schenken aan het theater.

De grondslag voor de Anbi-status vindt u hier.