Het Nationale Theater Coriolanus (Gordon Meuleman) 2

Het Nationale Theater

Coriolanus

Datum & tijd
Do 23 mrt | 20:15
Locatie
Grote Zaal
Prijzen
Regulier € 25,00
Incl. drankje en garderobe

Hypermoderne Shakespeare met hoge hartslag en rake klappen.

In ‘Coriolanus’ beschrijft Shakespeare vlijmscherp de werking van de politiek, van machtsgroepen en van retoriek. Tegelijk legt hij de wispelturigheid van de publieke opinie bloot: we zien hoe het volk Coriolanus het ene moment verafschuwt en even later weer toejuicht. Bovenal laat Shakespeare zien wat er in een samenleving gebeurt als verstand en gemeenschappelijk belang niet langer leidend zijn, maar emotie en opportunisme de boventoon voeren.
Wanneer generaal Coriolanus als winnaar terugkeert uit de oorlog, juicht het volk haar toe. En dat terwijl ze haar voor de oorlog nog haatten.

Gesteund door machtige vrienden stelt Coriolanus zich verkiesbaar voor het hoogste politieke ambt. Niets lijkt haar benoeming in de weg te staan, maar dan hitsen haar politieke vijanden het volk op. Coriolanus moet vluchten en sluit zich uit wraak aan bij de verslagen vijand, met maar één doel: vernietiging van de stad waarvoor zij haar leven zo vaak waagde. Yela de Koning (‘Trojan Wars’) speelt de titelrol in deze hypermoderne Shakespeare met hoge hartslag en rake klappen.

Inleiding
Kom om 19.30 uur naar de inleiding in de Plein Zaal over de verhouding tussen politiek en burger, waarin de betekenis van democratie wordt onderzocht. Hoe ging het er vroeger schreeuwend op het marktplein aan toe? Hoe staat de politicus anno nu in verbinding met de kiezer en heeft dat de betekenis van democratie veranderd? Hoe kun je als politicus eerlijk en integer blijven, terwijl je tegelijkertijd bent overgeleverd aan de wispelturigheid van het volk? We bespreken hoe deze thema’s in Shakespeares werk en specifiek in Coriolanus naar voren komen.
Gratis toegankelijk voor kaarthouders voorstelling.

Lees meer Lees minder
Volledig overzicht
20:15
20:15
Grote Zaal
Grote Zaal
Cast & info
Spel Mariana Aparicio Torres, Emma Buysse, Bram Coopmans, Fjodor Jozefzoon, Yela de Koning, Rick Paul van Mulligen, Betty Schuurman, Joris Smit, Jaap Spijkers e.a.
Regie Nina Spijkers
Datum & tijd
Do 23 mrt | 20:15
Locatie
Grote Zaal
Prijzen
Regulier € 25,00
Incl. drankje en garderobe
Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]