Vacatures

Er zijn momenteel vacatures voor Manager Commerciële Zaken en Bedrijfsvoering, Voorzitter en Lid Raad van Toezicht.

Om ons te helpen met het invullen van onze ambities zijn wij op zoek naar een Manager Commerciële Zaken en Bedrijfsvoering. De manager maakt deel uit van het managementteam en heeft de algemene leiding over de teams Productie & Techniek, Gebouwenbeheer en Verhuur & Evenementen. De manager stuurt samen met de teamcoördinatoren op een optimale samenwerking tussen de verschillende disciplines. Als verantwoordelijke voor de zakelijke verhuur en evenementen zoekt hij/zij (pro-)actief naar nieuwe partnerschappen om de organisatie op de kaart te zetten als locatie voor commerciële evenementen en ontwikkelt actief een strategie voor de commerciële positionering van ons bedrijf in de regio. Lees de hele vacature.

Voor de Raad van Toezicht is Stichting Theater De Vest / Grote Sint Laurenskerk op zoek naar een nieuwe voorzitter en één nieuw lid. De RvT bestaat uit onafhankelijke deskundige personen die als toezichthouder optreden maar ook als (gevraagd en ongevraagd) adviseur van de directeur om te klankborden met betrekking tot relevante aangelegenheden. De voorzitter van de RvT is het eerste aanspreekpunt van de directeur. Vanuit haar toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid moet de RvT in staat zijn tot een onafhankelijk en kritisch oordeel te komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren. Daarnaast heeft de RvT onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur en toetsing van de besluitvorming. Ook kan de RvT als ambassadeur van de stichting optreden (ook in het kader van sponsoring en fondsenwerving). Bekijk de twee vacatures hier