Bijdrage Kickstart Cultuurfonds

De culturele sector is in deze tijden genoodzaakt zich aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden die ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers staat hierbij voorop. We zijn het Kickstart Cultuurfonds dan ook zeer dankbaar dat wij een bijdrage hebben mogen ontvangen die ons helpt onze voorstellingen zo veilig en verantwoord mogelijk te spelen.

Het Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Het ministerie van OCW, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting hebben zich bij dit initiatief aangesloten.