Disclaimer

Op de producties in TAQA Theater De Vest zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) van toepassing.

Kaartverkoop, aanbiedingen, prijzen
Alle door het Theater, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Het Theater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het Theater en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Redactie
Elianne van Diepen, Marja Elzinga, Renate Vetman, Ilona Broomans, Ceda Lablans.

Programmering
Marijke van den Muijsenberg, Marieke van Duin.

Vormgeving en webbuilding
Basic Orange

Deze site is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op gegevens verstrekt door producenten en gezelschappen. Wijzigingen voorbehouden.

Merkt u dat er iets niet klopt? Laat het ons alstublieft meteen weten. Dan kunnen we het corrigeren. Werkt iets niet goed? Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw ons even, alstublieft. Bij voorbaat excuses voor het ongemak. Mail ons.

Privacy policy
TAQA Theater De Vest wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Om deze reden is het dan noodzakelijk dat wij in bepaalde gevallen persoonlijke gegevens verwerken. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

TAQA Theater De Vest gebruikt de via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen;
b. het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines naar aanleiding van een transactie;
c. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
d. informatie verstrekken over de producten en diensten van TAQA Theater De Vest.

Welke persoonsgegevens verwerkt TAQA Theater De Vest?
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan naam, adres, woonplaats, gekochte toegangsbewijzen enzovoorts.

Zijn de gegevens goed beveiligd?
Ja, conform de eisen uit de Wbp draagt TAQA Theater De Vest zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

Inzage in gegevens, of afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen over het privacybeleid?
Wanneer iemand vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van persoonsgegevens, zich wil afmelden voor de nieuwsbrief, brochures of magazines, of andere vragen heeft over het privacybeleid van TAQA Theater De Vest, dan kan er contact opgenomen worden via info@taqatheaterdevest.nl.

Gebruikt TAQA Theater De Vest cookies, en zo ja, waarvoor?
Ja, TAQA Theater De Vest plaatst op de computer van de gebruiker een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de browser worden opgeslagen op deze computer bij het bezoek aan onze website. Deze cookies hebben meerdere doelen:
- Het opslaan van basisinformatie en het winkelmandje: TAQA Theater De Vest maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor technische werking van onze website. Met behulp van deze cookies kan TAQA Theater De Vest ervoor zorgen dat bij een bezoek aan onze website dezelfde basisinformatie niet telkens ingevoerd moet worden en dat de inhoud van het winkelmandje behouden blijft.
- Onze dienstverlening en website optimaliseren. TAQA Theater De Vest gebruikt ‘tracking cookies’ om het gebruik van de website in kaart te brengen met als doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten.
- Om de klant gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen en producten of diensten.
- TAQA Theater De Vest maakt gebruik van cookies om de klant van gerichte en relevante informatie te kunnen voorzien.

Hoe kan het gebruik van cookies aangepast worden?
De browser kan zodanig ingesteld worden dat tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangen worden, of dat er melding komt dat een cookie ontvangen wordt. De instellingen voor het beheer van cookies staan in de meeste browsers onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’.

Kan TAQA Theater De Vest deze Privacy Policy wijzigen?
Ja, TAQA Theater De Vest behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacy policy weergegeven.

Incidenteel worden er in het Theater foto- of filmopnames gemaakt, waarop het publiek mogelijk te zien is.